Ara
  • Ali Orhan Yalcinkaya

armut dibine düşermiş


newton'un başına düşen elmaydı mesela ama atalarımız armutu uygun görmüş...


4 görüntüleme

© AOY 2014