Ara
  • Ali Orhan Yalcinkaya

kendini tekrar


"kendini tekrar etmek" değildir kötü olan!

tersine...

insan "iç"ini ancak bir tespih gibi kendini çekerek "doldurabilir!"

varlık, tekrardır!

kötü olan...

tekrar edecek bir "kendi"nin bile olmayışıdır!

elinde ovuşturup durduğun tek bir çekirdek tanesinden tespih çıkar mı hiç!


5 görüntüleme

© AOY 2014